Download

APPLICATION FORM

 1. Quota Application

 2. Recruiting Arrival

 3. Renewal

 4. Rehiring

 

ATTESTATION OF BANGLADESH

 1. Affidavit or Sworn Statement

 2. Agency Agreement

 3. Authorization Letter

 4. Checklist

 5. Employment Contract

 6. Letter of Appointment

 7. Letter of Demand

 8. Letter to Bangladesh Embassy In KL

 9. Letter to Malaysia Embassy In Bangladesh

 10. Power of Attorney

 11. Salary Confirmation

 

ATTESTATION OF MYANMAR

 1. Affidavit or Sworn Statement

 2. Authorization Letter

 3. Checklist

 4. Employment Contract

 5. Cover Page

 6. Letter of Appointment

 7. Letter of Demand

 8. Monthly Salary Commitment

 9. Power of Attorney

 

ATTESTATION OF NEPAL

 1. Affidavit or Sworn Statement

 2. Agency Agreement

 3. Authorization Letter

 4. Checklist for Manpower Demand Document

 5. Commitment Letter

 6. Demand Letter

 7. Detailed Checklist for Manpower Demand Document

 8. Employment Contract

 9. Letter of Undertaking

 10. Notification Letter To The Embassy of Malaysia In Kathmandu

 11. Notification Letter To The Embassy of Nepal In KL

 12. Power of Attorney

 

BANGLADESH

 1. Recruitment Bangladesh

 2. Format Ringkasan Sektor Perkilangan

 3. Borang Permohonan Sektor Pembinaan

 4. Borang Permohonan Sektor Perkhidmatan

 5. Borang Permohonan Sektor Perkhidmatan Golf

 6. Borang Permohonan Sektor Perkhidmatan Hotel

 7. Borang Permohonan Sektor Perkhidmatan Pusat Urutan Kaki

 8. Borang Permohonan Sektor Perkhidmatan Spa

 9. Borang Permohonan Sektor Perkilangan

 10. Borang Permohonan Sektor Perladangan

 11. Borang Permohonan Sektor Pertanian

 12. Demand Letter

 13. Senarai Semak Permohonan Pengambilan Pekerja Asing

 14. Surat Pelantikan Bagi Wakil Syarikat

 15. Surat Permohonan Kelulusan Khas Membawa Masuk Pekerja Asing Tanpa JCS

 

DEMAND LETTER 

 1. Demand Letter Checklist 2016

 2. Embassy Senarai India

 3. Embassy Senarai Myanmar

 4. Embassy Senarai Nepal

 5. Embassy Senarai Philippine

 6. Embassy Senarai Vietnam

 

FOREIGN WORKERS CENTRALIZED MANAGEMENT SYSTEM (FWCMS)

 1. Borang Kemaskini Maklumat Majikan

 2. Senarai Semak Kemaskinian Nombor Telefon Bimbit dan Alamat E-melMajikan

 

JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA (JIM) 

 1. Borang Bayaran

 2. Borang Perakuan PermohonanVisa Dengan Rujukan

 3. Borang Permohonan PasLawatan

 4. Borang Permohonan VDR Pekerja Asing Baru

 5. Surat Permohonan Cuti

 6. Surat Permohonan Pembatalan Visa

 7. Surat Rayuan Untuk Membebaskan Pekerja Dari Tahanan

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN) 

 1. Permohonan Pertukaran Alamat Atau Nama

 2. Permohonan Pertukaran Jantina Pekerja Asing Sektor Perkilangan

 3. Permohonan Pertukaran Lokasi

 4. Permohonan Pertukaran Majikan

 5. Permohonan Pertukaran Sektor

 6. Senarai Semak Dan Borang Permohonan Tuntutan Balik Bayaran Levi

 7. Senarai Semak Pertukaran

 8. Surat Permohonan Tuntutan Balik Bayaran Levi

 

SECTOR FORM

 1. Agriculture Sector

 2. Construction Sector

 3. Manufacturing Sector

 4. Plantation Sector

 5. Service Sector